Privacyverklaring

Bij de registratie van persoonsgegevens zijn wij gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Door deze verklaring stellen wij u op de hoogte van het doel van de verwerking, de gegevens die wij van u verwerken, methode, bewaartermijn van de gegevens en welke privacy rechten u heeft.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • KvK nummer;

Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van offertes;
 • Het opstellen van facturen en de afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Wij kunnen u, naast de informatie op onze website , ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wij analyseren daardoor uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Lees hier meer over de voorwaarden van Google

Facebook

We hebben een Facebook likebox op de website staan om onze Facebookpagina te promoten. Deze likebox werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw privacy rechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten, zoals:

 • Recht van inzage: Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.
 • Recht op rectificatie: als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid: U kunt, in een aantal gevallen, aan ons vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG).
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens).
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit is het recht van bezwaar.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan de contactpersoon die hieronder staat vermeld.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord en het programma waarin wij gegevens vastleggen voldoet aan strenge eisen, zoals vastgelegd in de internationale norm van de ISO 27000 serie. Daarnaast is de website beveiligd met een SSL verbinding en maakt geen gebruik van cookies.

Wij gebruiken deze maatregelen en verlangen daarnaast van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dat deze beschermd worden en niet gebruikt worden voor doeleinden die het nut niet dienen waarvoor u heeft ingestemd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf. De contactgegevens zijn als volgt:
C. de Jongh, per mail aan te schrijven op adres: claudiadejongh@vanschagensantpoort.nl of telefonisch op het nummer 023- 5 39 26 44
Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.